ሚካኤል ሄምዝ

እንግሊዛዊ ጸሐፊ

87
  • አንድ ብቻ ነው
  • ‹‹በእስላም ውስጥ መሰረታዊው አውነታ የአላህ አንድነት ነው። አላህ አንድ ነው፣ሙሐመድ የአላህ መልክተኛ ነው። ማጋራት ግን ወደ ጎን ተሽቀንጥሯል፤አባትም ሆነ ልጅ የለም፤ቅዱስ በሆነው ነገርና በዓለማዊው ነገር መካከል፣በምሥራቃዊውም ሆነ በምዕራባዊው መካከልም ልዩነት የለም። ያለው አንድ ዓለምና አንድ ሃይማኖት ነው።››Tags:
ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል