ሮም ላንዶ

እንግለዛዊ ቀራጺና ሐያሲ

94
  • የእውነት ምስክርነት
  • ‹‹ሙሐመድ አንድም ቀን መለኮታዊ ባህርይን ወይም ተአምራዊ ኃይልን ለራሱ አድርጎ አያውቅም፤በተቃራኒው እግዚአብሔር መልእክቱን ለሰው ልጆች ለማድረስ የላከው መልክተኛ መሆኑን ብቻ በአጽንኦት ይገልጽ ነበር።››Tags:
ተገቢው መሪ ዬት አለ?!