ችሮታ ሰፊው አላህ . .

ችሮታ ሰፊው አላህ . .

70
በባሕርያቱ ምሉእ . . በስሞቹ ታላቅ፣ምስጋና እና ውዳሴው ገደብ የሌለው፣ኃያልነቱ፣ግዛቱ፣ሥልጣኑ፣ትሩፋቱ፣ቸርነቱና ደግነቱ የሰፋና እጅግ የገዘፈ ችሮታ ሰፊ። ‹‹ችሮታ ሰፊው›› . . በስጦታው፣በበቂነቱ፣በዕውቀቱ፣በከባቢነቱ፣በጥበቃውና በቅንብሩ ለፍጥረታቱ ሁሉ የሰፋ ነው።
Tags:
ሕንድ . . የድንቃድንቅ አገር