ነፍስን መግራት

ነፍስን መግራት

81
‹‹ሳይንሳዊ ግኝቶችን እውን ለማድረግ እስላም ከሃይማኖቶች ሁሉ ይበልጥ የተመቻቸ ሃይማኖት ነው። ነፍስን ለመግራትና ስነምግባርን በማነጽ ፍትሕና ደግነትን ለማስፈን በማስቻልም ከሁሉም ታላቁ ሃይማኖት ነው።››

Tags:
ወደ አብያተ ክርስቲያናት አገር . .