ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል

ጠይቅ . . ቁርኣን መልስ ይሰጠሃል

90
‹‹ቁርኣን አጠናሁና ለሁሉም የሕይወት ጥያቄዎች መልሶችን አገኘሁበት።››

Tags:
Mahmoud Khaleel Al Hussary - Quran Downloads