አብሪው አላህ . .

አብሪው አላህ . .

98
እርሱን ያወቁ ባሮቹን ልብ በኢማን ብርሃን፣ውስጣቸውን በቅን መመሪያ ያበራ።
Tags:
ሬይነህ ጂኖ