አያስተነትኑምን?!

አያስተነትኑምን?!

75
‹‹ወደ ሰማይ ተመልክቶ የተፈጥሮን ታላቅነት ካስተዋለ በኋላ በአላህ በማያምን ሰው በእጅጉ እደነቃለሁ።››

Tags:
ተብቃቂው አብቃቂው ባለጸጋው አላህ . .