እኩልነት አልባ

እኩልነት አልባ

92
‹‹ከእኩልነት መልኮች አስከፊው እኩል ያልሆኑ ነገሮችን እኩል ለማድረግ መሞከር ነው።››

Tags:
ፍድያ (ቤዛ) እና ሀድይ