‹‹የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት››

‹‹የሁሉ በላይ፣የላቀው የልዕልና ባለቤት››

77
በዐርሹ ላይ ተደላድሏል፤በሁሉም የኃያልነት፣ የታላቅነት፣የግርማ ሞገስና የውበት ባሕርያት የሚገለጽ ፍጹማዊ ምሉእ አምላክ ሆኗል።
Tags:
Mohamed Seddik El Menchaoui - Quran Downloads