የነቢያት መደምደሚያ

የነቢያት መደምደሚያ

97
‹‹የመለኮታዊ መልክቶች ማጠቃላያ የርሱ መልክት እንዲሆንና እርሱ ራሱም የነቢያት መደምደሚያ ይሆን ዘንድ አላህ በመረጠው በነቢዩ ሙሐመድ ከተደመሙ ሰዎች መካከል እኔ አንዱ ነኝ።››

Tags:
Khaled Al Qahtani - Quran Downloads