የአፈተረት ደዌ

የአፈተረት ደዌ

89
‹‹ሳይንስ ለአፈተረቶች መርዝ መድኃኒት ነው››

Tags:
እንዴት ያለ ግፍ ነው?!