የጠራ ደስተኛ ማሕብረሰብ

የጠራ ደስተኛ ማሕብረሰብ

86
‹‹የእስላምን ሕግጋትና ስነምግባራቱን የሚያከብርና የሚከተል ማህበረሰብ በሁሉም መልካቸው ወነንጀሎች የማይኖሩበት ንጹሕና ደስተኛ ማሕበረሰብ ነው።

Tags:
‹‹እውነቱ አላህ›› . .