islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


«ከቤተሰቦቼም ለእኔ ረዳትን አድርግልኝ፡፡

«ሃሩንን ወንድሜን፡፡

«ኅይሌን በእርሱ አበርታልኝ፡፡

«በነገሬም አጋራው፡፡

«በብዙ እናጠራህ ዘንድ፡፡

«በብዙም እንድናወሳህ፡፡

«አንተ በእኛ ነገር ዐዋቂ ነህና፡፡»

(አላህም) አለ «ሙሳ ሆይ! ልመናህን በእርግጥ ተሰጠህ፡፡

«በሌላም ጊዜ ባንተ ላይ በእርግጥ ለግሰናል፡፡

«እኔም መረጥኩህ፤ የሚወረድልህንም ነገር አዳምጥ፡፡

«እኔ አላህ እኔ ነኝ ያለ እኔ አምላክ የለምና ተገዛኝ፡፡ ሶላትንም (በእርሷ) እኔን ለማውሳት ስገድ፡፡

«ሰዓቲቱ በእርግጥ መጪናት፡፡ ልደብቃት እቃረባለሁ፡፡ ነፍስ ሁሉ በምትሠራው ነገር ትመነዳ ዘንድ (መጭ ናት)፡፡

«በእርሷ የማያምነውና ዝንባሌውን የተከተለውም ሰው ከእርሷ አያግድህ ትጠፋለህና፡፤

«ሙሳ ሆይ! ይህችም በቀኝ እጅህ ያለችው ምንድን ናት» (ተባለ)፡፡

«እርሷ በትሬ ናት፡፡ በእርሷ ላይ እደገፍባታለሁ፣ በእርሷም ለፍየሎቼ ቅጠልን አረግፍባታለሁ፣ ለእኔም በእርሷ ሌሎች ጉዳዮች አሉኝ» አለ፡፡

(አላህም) «ሙሳ ሆይ! ጣላት» አለው፡፡

ጣላትም፡፡ ወዲያውም እርሷ የምትሮጥ እባብ ኾነች፡፡

«ያዛት፤ አትፍራም፡፡ ወደ መጀመሪያ ጠባይዋ እንመልሳታለን» አለው፡፡

«እጅህንም ወደ ብብትህ አግባ፡፡ ሌላ ተዓምር ስትኾን ያለነውር ነጭ ኾና ትወጣለችና፡፡

«ከተዓምራቶቻችን ታላቋን እናሳይህ ዘንድ (ይህን ሠራን)፡፡

«ወደ ፈርዖን ኺድ፡፡ እርሱ ወሰን አልፏልና፡፡»

(ሙሳም) አለ «ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ፡፡

«ነገሬንም ለእኔ አግራልኝ፡፡

«ከምላሴም መኮላተፍን ፍታልኝ፡፡

«ንግግሬን ያውቃሉና፡፡