islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


«በእርግጥ አንተ ከሚያምኑት ነህን? የሚል፡፡

«በሞትንና ዐፈር አጥንቶችም በሆን ጊዜ እኛ በእርግጥ እንመረመራለን?» (የሚል)፡፡

እናንተ ተመልካቾች ናችሁን? ይላል፡፡

ይመለከታልም፤ በገሀነም መካከልም (ጓደኛውን) ያየዋል፡፡

ይላል «በአላህ እምላለሁ፤ በእርግጥ ልታጠፋኝ ቀርበህ ነበር፡፡

«የጌታየም ጸጋ ባልነበረ ኖሮ ወደ እሳት ከሚቀርቡት እሆን ነበር፡፡»

(የገነት ሰዎች ይላሉ) «እኛ የምንሞት አይደለንምን?

«የመጀመሪያይቱ መሞታችን ብቻ ስትቀር፡፡ እኛም የምንቅቀጣ አይደለንምን?» (ይላሉ)፡፡

ይህ (ለገነት ሰዎች የተወሳው) እርሱ በእርግጥ ታላቅ ዕድል ነው፡፡

ለዚህ ብጤ ሠሪዎች ይሥሩ፡፡

በመስተንግዶነት ይህ ይበልጣልን? ወይስ የዘቁም ዛፍ?

እኛ ለበዳዮች ፈተና አድርገናታል፡፡

እርሷ በገሀነም አዘቅት ውስጥ የምትወጣ ዛፍ ናት፡፡

እንቡጧ ልክ የሰይጣናት ራሶች ይመስላል፡፡

እነርሱም ከእርሷ በይዎች ናቸው፤ ሆዶችንም ከእርሷ ሞይዎች ናቸው፡፡

ከዚያም ለእነርሱ በእርሷ ላይ ከተኳሳ ውሃ ቅልቅል (መጠጥ) አልላቸው፡፡

ከዚያም መመለሻቸው ወደ ተጋጋመች እሳት ነው፡፡

እነሱ አባቶቻቸውን የተሳሳቱ ሆነው አግኝተዋልና፡፡

እነሱም በፈለጎቻቸው ላይ ይገሰግሳሉና፡፡

ከእነርሱ በፊትም የቀድሞዎቹ (ሕዝቦች) አብዛኞቻቸው በእርግጥ ተሳስተዋል፡፡

በውስጣቸውም አስፈራሪዎችን በእርግጥ ልከናል፡፡

የተስፈራሪዎቹም መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከት፡፡

ምርጥ የሆኑት የአላህ ባሮች ብቻ ሲቀሩ፡፡

ኑሕም በእርግጥ ጠራን፡፡ ጥሪውን ተቀባዮቹም ምንኛ አማርን!

እርሱንም ቤተሰቦቹንም ከከባድ ጭንቅ አዳንን፡፡