islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ዘሮቹንም እነርሱን ብቻ ቀሪዎች አደረግን፤

በርሱም ላይ በኋለኞቹ ሕዝቦች ውስጥ (መልካም ዝናን) ተውን፡፡

«በዓለማት ውስጥ ሰላም በኑሕ ላይ ይኹን፡፡»

እኛ እንደዚሁ መልካም ሠሪዎችን እንመነዳለን፡፡

እርሱ ከምእምናን ባሮቻችን ነውና፡፡

ከዚያም ሌሎቹን አሰጠምን፡፡

ኢብራሂምም በእርግጥ ከተከታዮቹ ነው፡፡

ወደ ጌታው በቅን ልብ በመጣ ጊዜ (የኾነውን አስታውስ)፡፡፡

«ለአባቱና ለሕዝቦቹ ምንን ትግገዛላችሁ?» ባለ ጊዜ፡፡

«ለቅጥፈት ብላችሁ ከአላህ ሌላ አማልክትን ትሻላችሁን?

«በዓለማትም ጌታ ሃሳባችሁ ምንድን ነው?» አለ፡፡

በከዋክብትም መመልከትን ተመለከተ፡፡

«እኔ በሽተኛ ነኝም» አለ፡፡

ከእርሱም የሸሹ ሆነው ኼዱ፡፡

ወደ አማልክቶቻቸውም ተዘነበለ፡፡ አለም፡- «አትበሉምን?»

«የማትናገሩት ለናንተ ምን አላችሁ?»

በኀይል የሚመታቸውም ሆኖ በእነርሱ ላይ በድብቅ ተዘነበለ፡፡

ወደእርሱም (ሰዎቹ) እየሮጡ መጡ፡፡

አላቸው «የምትጠርቡትን ትግገዛላችሁን?»

«አላህ እናንተንም የምትሠሩትንም የፈጠረ ሲኾን፡፡»

«ለእርሱም ግንብን ገንቡ በእሳት ነበልባል ውስጥ ጣሉትም» አሉ፡፡

በእርሱም ተንኮልን አሰቡ፡፡ ዝቅተኞችም አደረግናቸው፡፡

አለም «እኔ ወደ ጌታዬ ኼያጅ ነኝ፡፡ በእርግጥ ይመራኛልና፡፡»

ጌታዬ ሆይ! ከመልካሞቹ የሆነን (ልጅ) ስጠኝ፡፡

ታጋሽ በሆነ ወጣት ልጅም አበሰርነው፡፡

ከእርሱ ጋርም ለሥራ በደረሰ ጊዜ «ልጄ ሆይ! እኔ በሕልሜ እኔ የማርድህ ሆኜ አያለሁ፡፡ ተመልከትም፤ ምን ታያለህ?» አለው፡፡ «አባቴ ሆይ! የታዘዝከውን ሥራ፡፡ አላህ ቢሻ ከታጋሾቹ ሆኜ ታገኘኛለህ» አለ፡፡