islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


«ከዚያም እናንተ ጠማሞች አስተባባዮች ሆይ!

« ከዘቁም ዛፍ በእርግጥ በይዎች ናችሁ፡፡

«ከእርሷም ሆዶቻችሁን ሞይዎች ናችሁ፡፡

«በእርሱ ላይም ከፈላ ውሃ ጠጪዎች ናችሁ፡፡

«የተጠሙንም ግመሎች አጠጣጥ ብጤ ጠጪዎች ናችሁ፡፡»

ይህ በፍርዱ ቀን መስተንግዷቸው ነው፡፡

እኛ ፈጠርናችሁ አታምኑምን?

(በማኅፀኖች) የምታፈሱትን አያችሁን?

እናንተ ትፈጥሩታላችሁን? ወይስ እኛ ፈጣሪዎቹን ነን?

እኛ ሞትን (ጊዜውን) በመካከላችሁ ወሰንን፡፡ እኛም ተሸናፊዎች አይደለንም፡፡

ብጤዎቻችሁን በመለወጥና በዚያ በማታውቁትም (ቅርጽ) እናንተን በመፍጠር ላይ (አንሸነፍም)፡፡

የፊተኛይቱንም አፈጣጠር በእርግጥ ዐውቃችኋል፡፡ አትገነዘቡምን?

የምትዘሩትንም አያችሁን?

እናንተ ታበቅሉታላችሁን? ወይስ እኛ አብቃዮቹ ነን?

ብነሻ ኖሮ ደረቅ ስብርብር ባደረግነውና የምትደነቁም በኾናችሁ ነበር፡፡

«እኛ በዕዳ ተያዦች ነን፡፡

«በእርግጥም እኛ (ከመጠቀም) የተከለከልን ነን» (ትሉ ነበር)፡፡

ያንንም የምትጠጡትን ውሃ አየችሁን?

እናንተ ከደመናው አወረዳችሁትን? ወይስ እኛ አውራጆቹ ነን?

ብንሻ ኖሮ መርጋጋ ባደረግነው ነበር፡፡ አታመሰግኑምን?

ያቺንም የምትሰብቋትን እሳት አያችሁን?

እናንተ ዛፏን ፈጠራችሁን? ወይስ እኛ ፈጣሪዎችዋ ነን?

እኛ (ለገሀናም) ማስታወሻ ለመንገደኞችም መጠቀሚያ አደረግናት፡፡

የታላቁን ጌታህንም ስም አወድስ፡፡

በከዋክብትም መጥለቂያዎች እምላለሁ፡፡

እርሱም ብታወቁ ታላቅ መሓላ ነው፡፡