Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se utječemo od zla naših duša i loših postupaka. Koga Allah uputi na Pravi put, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može uputiti, a zatim:

Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se utječemo od zla naših duša i loših postupaka. Koga Allah uputi na Pravi put, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ...

Adabi i sunneti posta

Adabi i sunneti posta

Lijepo ponašanje i karakterne osobine

Lijepo ponašanje i karakterne osobine

Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko kihne i zahvali Allahu svaki musliman koji ga čuje dužan je reći jerhamukellah (Allah ti se smilovao). A zijevanje je od šejtana i zato ga treba suzbijati koliko je više moguće, a kada neko zijevajući kaže: hah, šejtan mu se smije

Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko kihne i zahvali Allahu svaki musliman koji ga čuje dužan je reći jerhamukellah (Allah ti se smilovao). A zijevanje je od šejtana i zato ga treba suzb ...

Adabi jela i pića

Adabi jela i pića