Staza ispravnih predhodnika

Staza ispravnih predhodnika

Donji ogrtač muslimana je do polovice nožnog lista i nema smetnje u onom što je između toga i članaka, a šta bude ispod članaka to je u Vatri. Ko iz oholosti pust da mu se odjeća vuče Allah ga neće pogledati.

Donji ogrtač muslimana je do polovice nožnog lista i nema smetnje u onom što je između toga i članaka, a šta bude ispod članaka to je u Vatri. Ko iz oholosti pust da mu se odjeća vuče Allah ga neće po ...

Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. Snova ima tri vrste: lijep san koji je radosna vijest od Allaha, san kojim šejtan raztužuje i san o onom o čemu čovjek razmišlja. Ako neko od vas vidi u snu ono što ne voli neka ustane i neka klanja i neka nikom ne govori šta je usnio.

Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. S ...

Rubai prenosi da im je govorio jedan čovjek iz plemena Benu Amir da je zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolu da uđe, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio u kući. Rekao je: „

Rubai prenosi da im je govorio jedan čovjek iz plemena Benu Amir da je zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolu da uđe, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio u kući. Rekao ...

Adabi oblačenja

Adabi oblačenja