islamkingdomfaceBook


U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,

Milostivom, Milosrdnom,

Vladaru Dana sudnjeg!

Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.

Uputi nas na put pravi

Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.