islamkingdomfaceBook


Pokajanici, obožavatelji, hvalitelji, postači, oni koji čine ruku', koji padaju na sedždu, naređivači dobrog i sprečavatelji nevaljalog i čuvari granica Allahovih; a obraduj vjernike!

A Ibrahimovo traženje oprosta za oca svog je samo zbog obećanja kojeg mu je dao. Pa pošto mu je bilo jasno da je on neprijatelj Allahov, oslobodio ga se. Uistinu! Ibrahim je bio osjećajan, blag.

Doista je Allah oprostio Vjerovjesniku i muhadžirima i ensarijama koji su ga slijedili u času nevolje, nakon što zamalo nisu skrenula srca skupine njih, zatim im je oprostio - Uistinu! On je njima Samilosni, Milosrdni.

Nije za Vjerovjesnika i one koji vjeruju da traže oprost mušricima, makar bili rodbina, nakon što im bude jasno da su oni stanovnici džehima.

A neće Allah zabluditi ljude, nakon što ih je uputio, dok im ne objasni čega se (trebaju) bojati. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

Uistinu! Allah! Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava i usmrćuje. A nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, niti pomagača.