islamkingdomfaceBook


Jesi li vidio - ako poriče i okreće se?

Zar ne zna da Allah vidi?

Nikako! Ako ne prestane, zaista ćemo ga ščepati za kiku,

Kiku lažnu, grješnu,

Pa neka pozove skup svoj,

Pozvaćemo zebanije.

Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu i približi se.

Uistinu! Mi smo ga spustili u noći Kadr.

A šta znaš ti šta je noć Kadr?

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

Spuštaju se meleci i Duh u njoj s dozvolom Gospodara njihovog, po svakoj naredbi.

Mir je ona, do pojave zore.

Nisu se oni koji ne vjeruju od pripadnika Knjige i mušrici razdvojili, dok im nije došao jasan dokaz:

Poslanik od Allaha, recitira listove čiste,

U njima knjige ispravne.

Razdijelili su se oni kojima je data Knjiga tek pošto im je došao jasan dokaz,

A naređeno im je da obožavaju jedino Allaha, odani Njegovoj vjeri, hanife da budu i obavljaju salat i daju zekat, a to je vjera prava.