islamkingdomfaceBook


I znajte, šta zaplijenite od stvari - da je tad petina Allahova i Poslanikova i onog ko je bližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, ako vjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našem na Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvije skupine. A Allah nad svakom stvari ima moć.

Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), a oni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste se dogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. Međutim (susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio ko živi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snu malobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim, sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali o naredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On je Znalac grudi.

I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kad ste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očima njihovim - da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; a Allahu se vraćaju stvari.

O vi koji vjerujete! Kad sretnete (neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti i spominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.