islamkingdomfaceBook


I reći će prva njihova zadnjoj njihovoj: "Pa niste vi imali nad nama nikakvu prednost, zato kušajte kaznu za ono šta ste zaslužili."

Imaće oni od Džehennema postelju, a iznad njih će biti (vatrene) pokrivke; a tako kažnjavamo zalime.

(Allah) će reći: "Uđite u vatru u zajednice već prošle prije vas, od džinna i ljudi." Kad god uđe zajednica, proklinjaće svoju sestru (zajednicu), dok, kad se u njoj svi sustignu, reći će zadnja njihova prvoj njihovoj: "Gospodaru naš! Ovi su nas zaveli, zato im daj dvostruku kaznu vatrom." Reći će: "Za svakog je dvostruko, međutim ne znate."

Uistinu, oni koji budu poricali ajete Naše i oholili se prema njima, neće im se otvoriti kapije neba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva kroz ušice igle; a tako plaćamo prestupnike.

A oni koji vjeruju i čine dobra djela - ne opterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom - takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu biti vječito.

I istrgnućemo šta je u grudima njihovim od mržnje; teći će ispod njih rijeke i govoriće: "Hvala Allahu koji nas je ovom uputio. A ne bismo se uputili da nas nije Allah uputio! Doista, donosili su poslanici Gospodara našeg Istinu." I viknuće im se: "Ovo je Džennet koji vam je dat u naslijeđe za ono šta ste radili."