islamkingdomfaceBook


Pa pošto dođe donosilac radosnih vijesti, baci je na lice njegovo, pa se povrati u onog koji vidi. Reče: "Zar vam nisam rekao: 'Ja uistinu znam od Allaha ono šta ne znate?"

Rekoše: "O oče naš! Traži nam oprost grijeha naših, uistinu, mi smo bili oni koji čine greške."

Reče: "Tražiću vam oprost Gospodara svog. Uistinu! On je Oprosnik, Milosrdni."

Pa pošto uđoše Jusufu, primi k sebi roditelje svoje i reče: "Uđite u Egipt, inšaAllah, sigurni!"

I podiže roditelje svoje na prijesto i padoše njemu ničice, i reče: "O oče moj! Ovo je tumačenje snoviđenja mog od prije. Doista ga je učinio Gospodar moj istinitim, i doista mi je učinio dobro kad me je izveo iz tamnice i doveo vas iz pustinje, nakon što je šejtan posijao razdor između mene i braće moje. Uistinu, Gospodar moj je fin kome hoće. Uistinu On, On je Znalac, Mudri.

Gospodaru moj! Doista si mi dao nešto vlasti i naučio me tumačenju hadisa - Stvoritelju nebesa i Zemlje. Ti si Zaštitnik moj na Dunjau i Ahiretu. Uzmi me (kao) muslimana, i priključi me dobrima."

To je (nešto) od vijesti nevidljivog kojeg objavljujemo tebi. I nisi bio kod njih kad su pripremali stvar svoju, a oni su spletkarili.

A nisu većina ljudi - makar žudio - vjernici.