islamkingdomfaceBook


Pa da li si vidio onog koji ne vjeruje u ajete Naše i kaže: "Sigurno će mi biti dat imetak i dijete?"

Je li spoznao nevidljivo, ili je kod Milostivog uzeo obavezu?

Nikako! Zapisaćemo šta govori, i produžićemo mu dužinu kazne.

I naslijedićemo (od) njega šta govori, i doći će Nam sam.

A uzimali su mimo Allaha bogove, da budu za njih moć.

Nikako! Poreći će obožavanje njihovo i njima protivnik biti.

Zar ne vidiš da Mi šaljemo šejtane na nevjernike, podstiču ih podsticanjem.

Zato ne žuri protiv njih, samo im odbrojavamo broj.

Na Dan kad saberemo bogobojazne Milostivom (kao) izaslanstvo -

I potjeramo krivce ka Džehennemu žedne -

Neće vladati posredovanjem, izuzev ko je kod Allaha uzeo obećanje.

I govore: "Milostivi je uzeo dijete."

Doista iznosite stvar strašnu:

Gotovo da se od toga nebesa rascijepe i raspukne Zemlja, i padnu brda rušeći se,

Što prizivaju Milostivom dijete!

A nije Milostivom potrebno da uzima dijete.

Svako ko je u nebesima i Zemlji, samo će doći Milostivom kao rob.

Doista ih je sračunao i pobrojao ih brojanjem.

I svaki od njih će Mu doći na Dan kijameta sam.