islamkingdomfaceBook


I neke šejtane koji su ronili za njega i radili posao pored toga, a bili smo njihovi Čuvari.

I Ejjubu - kad zovnu Gospodara svog: "Dotakla me je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih."

Tad smo mu se odazvali i otklonili šta je s njim bilo od nevolje. I dali smo mu porodicu njegovu, i slične njima uz njih milošću od Nas, i Opomenu za obožavatelje;

I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je bio od strpljivih.

I dali smo da oni uđu u milost Našu. Uistinu, oni su od dobrih.

I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio da nećemo imati nad njim moć - pa je dozivao u tminama: "Nema boga osim Tebe, slava neka je Tebi! Uistinu, ja sam od zalima."

Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada. A tako spašavamo vjernike.

I Zekerijjaa - kad zovnu Gospodara svog: "Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti si Najbolji od nasljednika."

Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa, i osposobili mu ženu njegovu. Uistinu, oni su se natjecali u dobrim djelima i zazivali Nas dragovoljno i iz straha, i bili su Nama ponizni.