islamkingdomfaceBook


Neće čuti ni najmanji šum njegov i oni će u onom šta zažele duše njihove vječno biti.

Neće ih brinuti strah najveći, a susretaće ih meleci: "Ovo je vaš Dan koji vam se obećavao":

Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka za knjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemo ga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo biti Izvršitelji.

A doista smo zapisali u Zeburu nakon Opomene, da će Zemlju naslijediti robovi Moji dobri.

Uistinu, u ovom je poruka za narod obožavatelja.

I poslali smo te samo (kao) milost svjetovima.

Reci: "Samo mi se objavljuje da je Bog vaš Bog Jedini! Pa jeste li vi muslimani?"

Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozorio sam vas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko ono čime vam se prijeti.

Uistinu! On zna javni govor i zna šta krijete.

I ne znam: možda je to iskušenje za vas i uživanje do nekog vremena."

(Muhammed) reče: "Gospodaru moj! Presudi s Istinom" - a Gospodar naš je Milostivi, Onaj od kog se traži pomoć protiv onog što pripisujete.