islamkingdomfaceBook


I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, i da Allah uputi koga želi.

Ovo su dvojica protivnika, spore se o Gospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju - odsjeći će im se odjeća od vatre; izlivaće se nad glavama njihovim ključala voda.

Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji su jevreji i Sabijci i kršćani i vatropoklonici i oni koji pridružuju - Uistinu! Allah će presuditi među njima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok.

Zar nisi vidio da se Allahu - Njemu potčinjava ko je u nebesima i ko je na Zemlji, i Sunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće i životinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo - obistiniće se na njemu kazna. A koga ponizi Allah, tad mu nema nikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu! Allah čini što hoće!

Rastapat će se njome ono šta je u trbusima njihovim, i kože;

A za njih su maljevi od gvožđa.

Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada, biće u nju vraćeni: "Kušajte kaznu gorenjem!"

Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju i rade dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, kitiće se u njima narukvicama od zlata i bisera, a odjeća njihova će u njima biti svila.