islamkingdomfaceBook


I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni su putu Hvaljenog.

Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i Mesdžidul-harama - onog kojeg smo ljudima učinili jednakog, mještaninu u njemu i posjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom - daćemo da on kuša od kazne bolne.

I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: "Ne pridružuj Meni ništa, i očisti Kuću Moju za činitelje tawafa i one na kijamu i one koji se pregibaju i čine sedždu;

I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće ti pješke i na svakoj mršavoj devi; dolaziće sa svakog širokog puta dubokog,

Da svjedoče dobit za sebe, i spominju ime Allahovo u danima poznatim, nad onim čim ih je opskrbio od životinje - stoke. Pa jedite od nje i nahranite jadnu fukaru;

Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispune zavjete svoje, i obilaze Kuću drevnu.

To; a ko uvećava svetosti Allahove - pa to mu je bolje kod Gospodara njegovog. A dozvoljena vam je stoka, izuzev šta vam je recitirano, zato se klonite prljavštine idola, i klonite se govora lažnog,