islamkingdomfaceBook


Ljudi koje ne odvraća trgovina niti prodaja od spominjanja Allaha i obavljanja salata i davanja zekata. Plaše se Dana u kojem će se preokrenuti srca i pogledi;

Da bi ih Allah nagradio najboljim šta su radili, i povećao im iz dobrote Svoje. A Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.

A oni koji ne vjeruju - djela njihova su kao fatamorgana u pustinji. Smatra je žedan vodom - dok, kad joj dođe, ne nađe je nikako, a nađe Allaha kod nje, pa mu ispuni račun njegov. A Allah je brz obračunom.

Ili kao tmine u moru dubokom, prekriva ga talas, iznad njega talas, iznad njega oblaci. Tmine, jedna iznad druge. Kad bi izvadio ruku svoju, jedva bi je vidio! A onaj kome Allah ne načini svjetlo, tad nema za njega svjetla nikakva.

Zar ne vidiš da Allaha - Njega slavi ko je na nebesima i Zemlji i ptice raširenih krila? Svako doista zna salat svoj i slavljenje svoje, a Allah je Znalac o onom šta čine.

I Allahova je vlast nebesa i Zemlje, a Allahu je dolazište!

Zar ne vidiš da Allah goni oblake, zatim ih spaja, potom ih čini gomilom, pa vidiš kišu izlazi iz sred njih. I spušta iz neba, s brda (oblaka) u njemu nešto grada, pa pogađa njime koga hoće, a otklanja od koga hoće. Skoro da bljesak munje Njegove oduzme vidove.