islamkingdomfaceBook


Pa pošto Musa ispuni rok i pođe s porodicom svojom, opazi na obronku brda vatru. Reče porodici svojoj: "Sačekajte! Uistinu ja sam spazio vatru; možda ću vam ja od nje donijeti vijest, ili glavnju vatre, da biste se vi ogrijali."

Pa pošto joj priđe, bi pozvan s desne strane doline, u kraju blagoslovljenom, iz drveta: "O Musa! Uistinu! Ja, Ja sam Allah, Gospodar svjetova;

I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje da se brzo kreće kao da je on džinn, okrenu se bježeći i ne vraćajući se. "O Musa! Priđi i ne plaši se. Uistinu, ti si od sigurnih.

Zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći će bijela, bez ozljede. I saberi si krilo svoje od straha. Pa to će biti dva dokaza od Gospodara tvog faraonu i uglednicima njegovim: uistinu, oni su narod grješnika."

Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam ubio od njih dušu, zato se bojim da će me ubiti.

A brat moj Harun, on je rječitiji od mene jezikom, pa pošalji ga sa mnom (kao) potporu, potvrđujući mene. Uistinu, ja se plašim da će me poreći."

Reče: "Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim i dati vama dvojici moć, pa vam neće doseći. Sa znacima Našim, vas dvojica i ko vas bude slijedio, bićete pobjednici."