islamkingdomfaceBook


I da pošaljemo vjetar, pa ga vide žutim, sigurno bi poslije toga nastavili da ne vjeruju.

Pa uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti pročuti gluhe dozivanjem, kad se okrenu bježeći.

I nisi ti vodič slijepcima iz zablude njihove. Pročut ćeš jedino onog ko vjeruje u ajete Naše - ta oni su muslimani.

Allah je Taj koji vas je stvorio od slabog, zatim je poslije slabosti snagu načinio, potom je poslije snage slabost načinio i sijedu kosu. Stvara šta hoće, a On je Znalac, Moćni.

A na Dan kad nastupi ^as, zaklinjaće se prestupnici da nisu ostali sem čas; tako su se oni odvratili.

I reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Doista ste ostali po Knjizi Allahovoj do Dana podizanja, ta ovo je Dan podizanja, ali vi niste znali!"

Pa Tog dana neće koristiti onima koji su činili zulm, pravdanje njihovo, niti će im se dati da traže naklonost.

I doista, naveli smo ljudima u ovom Kur'anu od svakog primjera (ponešto); a da si im donio znak, sigurno bi rekli oni koji ne vjeruju: "Vi ste samo oni koji iznose neistinu!"

Tako pečati Allah srca onih koji ne znaju.

Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo je Istina, i neka te nikako ne smatraju lahkim oni koji nisu uvjereni.