islamkingdomfaceBook


I reče faraon: "Pustite me da ubijem Musaa, a nek pozove Gospodara svog. Uistinu, ja se plašim da ne promijeni vjeru vašu ili da ne prouzrokuje fesad na Zemlji."

A Musa reče: "Uistinu, ja tražim zaštitu u Gospodara svog i Gospodara vašeg od svakog oholog (koji) ne vjeruje u Dan obračuna."

I čovjek vjernik iz porodice faraonove, (koji) je krio vjerovanje svoje, reče: "Zar da ubijete čovjeka što kaže: 'Gospodar moj je Allah', a doista vam je došao s dokazima jasnim od Gospodara vašeg? A ako je lažac, pa protiv njega je laž njegova - a ako je iskren, pogodiće vas dio onog čime vam prijeti. Uistinu, Allah ne upućuje onoga ko pretjeruje, ko laže.

O narode moj! Vaša je vlast danas, pobjednici ste na Zemlji. Pa ko će nas pomoći protiv sile Allahove, ako nam dođe?" Reče faraon: "Pokazujem vam jedino šta vidim, i samo vas upućujem putu ispravnom."

A onaj koji je vjerovao reče: "O narode moj! Uistinu se ja plašim protiv vas (nečeg) sličnog danu partija (prethodnih),

Sličnog stanju naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i onih poslije njih. A ne želi Allah zulm robovima."

"I o narode moj! Uistinu, ja se plašim za vas Dana pozivanja,

Dana kad ćete se okrenuti, bjegunci ćete biti, nećete vi od Allaha imati nikakvog zaštitnika. A koga zavede Allah - pa nema njemu nikakvog upućivača.