islamkingdomfaceBook


I isto tako, nismo u grad poslali nijednog od opominjača, a da nije rekao raskošnik njegov: "Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu, i uistinu, mi tragove njihove slijedimo."

Rekao bi: "Zar iako sam vam donio bolju Uputu od onog na čemu ste našli očeve svoje?" Rekli bi: "Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati, nevjernici."

Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakav je bio kraj poricatelja!

I kad reče Ibrahim ocu svom i narodu svom: "Uistinu, ja sam slobodan od onog šta obožavate,

Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu, On će me uputiti."

I učinio je to riječju trajnom u potomstvu svom, da bi se oni povratili.

Naprotiv, dao sam da uživaju ovi i očevi njihovi, dok im nije došla Istina i Poslanik jasni.

I pošto im je došla Istina, rekoše: "Ovo je sihr, i uistinu, mi smo u njega nevjernici."

I rekoše: "Što ovaj Kur'an nije objavljen velikom čovjeku iz dva grada?"

Hoće li oni dijeliti milost Gospodara tvog? Mi raspodjeljujemo između njih njihova sredstva za izdržavanje u životu Dunjaa, i uzdigli ih jedne nad drugima po stepenima, da jedan od njih drugog uzima u službu. A milost Gospodara tvog je bolja od onog šta skupljaju.

A da ljudi neće postati jedna zajednica, sigurno bismo onom ko ne vjeruje u Milostivog, za kuće njihove načinili krovove od srebra i stepeništa uz koja se penju,