islamkingdomfaceBook


Reče: "Pa šta je posao vaš, o izaslanici?"

Rekoše: "Uistinu, mi smo poslani narodu prestupnika,

Da na njih spustimo kamenje od gline,

Kod Gospodara tvog označeno za razuzdane."

Pa izvedosmo onog ko je u njemu bio od vjernika -

Ta nismo u njemu našli, osim kuću muslimana -

I ostavismo u njemu znak za one koji se plaše kazne bolne.

I u Musau, kad ga poslasmo faraonu sa autoritetom jasnim,

Pa se okrenu s osloncem svojim, i reče: "Čarobnjak ili luđak!"

Pa smo dograbili njega i vojske njegove te ih bacili u more, a on je bio prijekora vrijedan.

I u Adu, kad na njih poslasmo vjetar jalovi,

Nije poštedio ništa što je dohvatio, a da ga nije učinio kao truhlež.

I u Semudu, kad im je rečeno: "Uživajte neko vrijeme!"

Pa su se oglušili o naredbu Gospodara svog, te ih je udario grom, a oni su gledali;

Tad nikako nisu mogli ustati, niti se odbraniti.

I narodu Nuhovom od ranije. Uistinu, oni su bili narod grješnika.

A nebo - sazdali smo ga energijom - i uistinu, Mi smo Širitelji.

A Zemlju - raširili smo je - pa divni su Oni koji su (je) prostrli.

I od svake stvari stvorili smo par, da biste se vi poučili.

Zato bježite k Allahu; uistinu, ja sam vam od Njega opominjač jasni,

I ne stavljajte uz Allaha boga drugog. Uistinu, ja sam vam od Njega opominjač jasni.