islamkingdomfaceBook


A oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog, ti takvi su istiniti, i šehidi kod Gospodara svog; imaće oni nagradu svoju i svjetlo svoje. A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše - takvi će biti stanovnici džehima.

Znajte da je život Dunjaa samo zabava i igra i dekor i hvalisanje među vama, i povećavanje imetaka i djece! Kao primjer kiše - zadivljuje zemljoradnike bilje njeno - zatim svehne, pa ga vidiš požutjelog, potom bude pljeva. A na Ahiretu je kazna žestoka i oprost od Allaha i zadovoljstvo, a život Dunjaa je samo stvar varljiva.

Utrkujte se prema oprostu Gospodara svog i Džennetu čija je širina kao širina neba i Zemlje - pripremljen je za one koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove. To je blagodat Allahova, daje je kome hoće, a Allah je Posjednik blagodati veličanstvene!

Nikakva nesreća se ne dogodi na Zemlji, niti u dušama vašim, a da nije u Knjizi prije nego je stvorimo. Uistinu, to je Allahu lahko,

Da ne biste očajavali za onim šta vam je izmaklo, niti likovali zbog onog šta vam je dao. A Allah ne voli nikojeg razmetljivog hvalisavca,

One koji škrtare i naređuju svijetu tvrdičluk. A ko se okrene, pa uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.