islamkingdomfaceBook


Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o mužu svom i jadala se Allahu - a Allah čuje razgovor vas dvoje. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

Oni od vas koji se razvedu od žena njihovih ziharom - nisu one majke njihove. Majke njihove su samo one koje su ih rodile. A uistinu, oni govore ružne riječi i laž. I uistinu, Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

A oni koji se razvedu od žena svojih ziharom, zatim povuku šta su rekli, pa (kazna) je oslobođenje roba, prije nego se dodirnu. To je ono šta vam se savjetuje. A Allah je o onom što radite Obaviješteni.

Pa ko ne nađe, tad je post dva mjeseca uzastopno prije nego se dotaknu. Pa ko ne mogne, tad je hranjenje šezdeset siromaha. To da vjerujete u Allaha i Poslanika Njegovog, a to su granice Allahove. A imaće nevjernici kaznu bolnu.

Uistinu! Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom, biće suzbijeni kao što su suzbijani oni prije njih. I doista smo spustili znakove jasne, a imaće nevjernici kaznu prezrenu.

Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će ih obavijestiti o onom šta su radili: Allah je to zbrojao, a oni su to zaboravili. A Allah je nad svakom stvari Svjedok.