islamkingdomfaceBook


Pa - olakšaćemo mu za teškoću,

I neće mu koristiti bogatstvo njegovo kad se strovali.

Uistinu! Na Nama je upućivanje,

I uistinu, Naš je drugi i prvi (svijet).

Pa upozoravam vas vatrom plamtećom:

Neće se pržiti njome, sem najnesrećniji,

Koji poriče i okreće se,

A odstraniće se od nje najbogobojazniji,

Koji daje imetak svoj, čisteći se,

I kod kojeg nema niko nikakve blagodati da bi bio nagrađen,

Izuzev traženja lica Gospodara njegovog Uzvišenog.

A doista će zadovoljan biti.

Tako mi jutra,

I noći kad se utiša!

Nije te napustio Gospodar tvoj i nije omrznuo,

A sigurno je drugo bolje za tebe od prvog.

I zaista će ti dati Gospodar tvoj, pa ćeš zadovoljan biti.

Zar te nije našao siročetom, pa utočište dao?

I našao te zalutalim, pa uputio?

I našao te siromašnim, pa obogatio?

Pa što se tiče siročeta - pa ne tlači,

I što se tiče prosjaka - pa ne grdi,

A što se tiče blagodati Gospodara tvoga - ta kazuj!

Zar ti nismo raširili grudi tvoje,

I skinuli s tebe teret tvoj,