islamkingdomfaceBook


A da su stanovnici gradova vjerovali i bojali se, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba i Zemlje. Međutim poricali su, pa smo ih ščepavali za ono šta su zarađivali.

Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da im neće doći sila Naša noću, (dok) oni budu spavali?

Zar su sigurni stanovnici gradova da im neće doći sila Naša danju, a oni se budu igrali?

Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pa siguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika.

Zar ne upućuje one koji naslijeđuju Zemlju nakon (prethodnih) stanovnika njenih, da ćemo ih - ako htjednemo - pogoditi zbog grijeha njihovih i zapečatiti srca njihova, pa oni neće čuti.

To su bili gradovi čije ti neke vijesti kazujemo. A doista su im dolazili poslanici njihovi s dokazima jasnim, pa nisu vjerovali u ono što su ranije poricali. Tako Allah pečati srca nevjernika.

I nismo našli za većinu njih nikakav zavjet, a doista smo našli većinu njih grješnicima.

Zatim smo poslali poslije njih Musaa sa znacima Našim faraonu i velikanima njegovim, pa nisu povjerovali u njih. Zato pogledaj kakav je bio kraj mufsida!

I reče Musa: "O faraone! Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova.