islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petama vašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike.

Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača.

Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za što nije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima.

I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolom Njegovom, do (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakon što vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želi Ahiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah je Vlasnik blagodati nad vjernicima.

Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadini vašoj - zato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, niti šta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.