islamkingdomfaceBook


Alif. Lam. Mim.

To su znaci Kitaba mudrog,

Upute i milosti za dobročinitelje,

One koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su u Ahiret, oni uvjereni.

Takvi su na Uputi Gospodara svog, a ti takvi su uspješni.

I od ljudi je ko kupuje priču za zabavu, da bi zavodio s puta Allahovog bez ikakva znanja i uzimao ga ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu.

A kad mu se uče ajeti Naši, okrene se oholo kao da ih nije čuo, kao da je u oba njegova uha gluhoća. Zato ga obraduj kaznom bolnom.

Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni bašče uživanja,

Vječno će biti u njima. Obećanje Allahovo je istinito; a On je Moćni, Mudri.

Stvorio je nebesa bez stubova koje vidite, i postavio po Zemlji planine stabilne da vas ne trese, i razasuo po njoj svakovrsne životinje. I spustili smo s neba vodu, pa učinili da na njoj iznikne (bilje) svake vrste plemenite.

Ovo je stvaranje Allahovo. Pa pokažite Mi šta su to stvorili oni mimo Njega! Naprotiv, zalimi su u zabludi očitoj.