islamkingdomfaceBook


A ono što smo ti objavili od Knjige, to je Istina, potvrda onome što je ispred nje. Uistinu! Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.

Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima koje smo odabrali od robova naših, pa je od njih zalim duši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a (neki) od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolom Allahovom. To je to, blagodat velika!

Bašče Adna! Ući će u njih, nosiće u njima narukvice od zlata i biser, a odjeća njihova će u njima biti svila.

I reći će: "Hvala Allahu koji je odstranio od nas tugu. Uistinu! Gospodar naš je Oprosnik, Zahvalni,

Koji nas je nastanio u kući boravka, iz dobrote Svoje. Neće nas dotaći u njoj umor, niti će nas u njoj dotaći klonulost."

A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatru Džehennema. Neće se s njima svršiti pa da umru, i neće im se olakšati (ništa) od kazne njegove. Tako ćemo platiti svakog nezahvalnika.

I oni će u njemu zvati u pomoć: "Gospodaru naš! Izbavi nas; radićemo dobro, ne šta smo radili." "Zar vam nismo dali dug život, da se pouči u njemu ko se poučava? - i došao vam je opominjač. Zato kušajte!" Pa nemaju zalimi nikakva pomagača.

Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa i Zemlje. Uistinu! On je Znalac grudi.