islamkingdomfaceBook


Šta vam je? Kako sudite?

Pa zar se nećete poučiti?

Ili vi imate dokaz očit?

Pa donesite knjigu svoju, ako istinu govorite!

I uspostavljaju između Njega i džinna srodstvo, a doista džinni znaju da će oni uistinu biti privedeni -

Slavljen neka je Allah od onog šta pripisuju -

Izuzev robova Allahovih čistih.

Pa uistinu, vi i ono šta obožavate,

Niste vi protiv Njega zavodnici,

Izuzev onog koji će biti pržen džehimom.

A nema od nas nijednog, a da njegovo mjesto nije poznato,

I uistinu! Mi, Mi smo poredani,

I uistinu, Mi, Mi smo slavitelji.

A oni su sigurno govorili:

"Da je kod nas Opomena od ranijih,

Sigurno bismo bili robovi Allahovi čisti."

Pa nisu u njega vjerovali, pa saznaće!

A već je prethodila Riječ Naša robovima Našim poslanim.

Uistinu, oni - oni će biti pomognuti,

I uistinu, vojska Naša - oni će biti pobjednici.

Zato se okreni od njih izvjesno vrijeme,

I posmatraj ih, pa vidjeće.

Pa zar kaznu Našu požuruju?

Pa kad se spusti u avliju njihovu, tad će biti zlo jutro upozoravanih.

I okreni se od njih izvjesno vrijeme,

I posmatraj, pa vidjet će!

Slavljen neka je Gospodar tvoj, Gospodar moći, od onog šta pripisuju!

I selam izaslanicima,

I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!