islamkingdomfaceBook


Zar vas ne stvaramo od tekućine prezrene?

Pa je stavljamo u boravište postojano,

Do roka poznatog,

Pa uređujemo, ta divni su Uređivači!

Teško Tog dana poricateljima!

Zar nismo učinili Zemlju sabiralištem

Živih i mrtvih,

I načinili na njoj gore stabilne, visoke, i napojili vas vodom pitkom?

Teško Tog dana poricateljima!

Idite onom šta ste poricali!

Idite prema sjeni sa tri grane,

Bez hlada će biti, a neće koristiti protiv plamena.

Uistinu! Ona će izbacivati iskre kao dvorac,

Kao da su one kamile žute.

Teško Tog dana poricateljima!

Ovo je Dan kad neće govoriti,

Niti će im se dopustiti, pa da se opravdavaju.

Teško Tog dana poricateljima!

Ovo je Dan odluke! Sabrali smo vas i prve,

Pa ako vi imate varku - ta prevarite Me!

Teško Tog dana poricateljima!

Uistinu, bogobojazni će biti u hladovima i izvorima,

I voću od čega žele.

Jedite i pijte prijatno, za ono što ste radili.

Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje.

Teško Tog dana poricateljima!

Jedite i uživajte malo, uistinu, vi ste prestupnici.

Teško Tog dana poricateljima!

A kad im se kaže: "Činite ruk'u!" - ne čine ruk'u.

Teško Tog dana poricateljima!

Pa u koji hadis će poslije njega vjerovati?