islamkingdomfaceBook


Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur'ana jasnog!

Često će voljeti oni koji ne vjeruju, da su muslimani.

Ostavi ih da jedu i uživaju i neka ih zavara nada. Pa saznaće!

I nismo uništili nijedan grad, a da mu Knjiga nije bila poznata.

Neće preteći nijedna umma rok svoj, i neće zadržati.

I govore: "O ti kojem se objavljuje Zikr, uistinu si ti luđak!

Zašto nam ne dovedeš meleke, ako si od iskrenih?"

Ne spuštamo meleke, izuzev s Istinom, a oni tad ne bi bili oni kojima se odlaže.

Uistinu! Mi, Mi objavljujemo Zikr, i uistinu!, Mi smo njegovi čuvari.

I doista, slali smo prije tebe (poslanike) među stranke ranijih (naroda).

I nije im došao nijedan poslanik, a da se nisu njime ismijavali.

Tako tome činimo put u srca prestupnika.

Ne vjeruju u njega, a već je prošao sunnet ranijih.

I da im otvorimo kapiju neba, pa da stalno kroz nju uzlaze,

Sigurno bi rekli: "Samo su opijeni vidovi naši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni."