islamkingdomfaceBook


I kad vas dotakne nevolja u moru, iščezne onaj koga prizivate mimo Njega. Pa pošto vas izbavi na kopno, odvratite se. A čovjek je nezahvalan.

Pa zar ste sigurni da neće učiniti da vas proguta obronak kopna ili poslati na vas pješčanu oluju?, potom nećete naći sebi zaštitnika.

Ili ste sigurni da vas neće vratiti u to drugi put, te poslati na vas uragan vjetra, pa vas potopiti što ste bili nezahvalni, zatim nećete sebi naći protiv Nas za to pristalicu.

A uistinu, ukazali smo čast sinovima Ademovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smo ih dobrim stvarima, i odlikovali ih prednošću nad mnogima od onog kog smo stvorili.

Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamom njihovim - pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im se učiniti zulm žilice hurmine košpice.

A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on će biti na Ahiretu slijepac i najodlutaliji od puta.

I skoro da te baš odvrate od onog šta ti objavljujemo, da bi protiv Nas izmišljao drugačije od tog, a tad bi te (oni) sigurno uzeli prijateljem.

I da te nismo učvrstili, skoro bi im se baš naklonuo nešto malo.

Tad bismo doista dali da ti iskusiš dvostruku (kaznu) života i dvostruku (kaznu) smrti, zatim ne bi sebi našao protiv Nas pomagača.