islamkingdomfaceBook


I govore jevreji i kršćani: "Mi smo sinovi Allahovi i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas kažnjava zbog grijeha vaših?" Naprotiv, vi ste smrtnici od onog koga je stvorio. Oprašta kome hoće, a kažnjava koga hoće. A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i onog između njih, a Njemu je povratište!

O sljedbenici Knjige! Doista vam je došao Poslanik Naš, razjašnjava vam nakon prestanka (slanja) poslanika, da ne kažete: "Nije nam došao nijedan donosilac radosnih vijesti niti opominjač." Zato vam je već došao donosilac radosnih vijesti i opominjač. A Allah nad svakom stvari ima moć.

I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad je postavio između vas vjerovjesnike i učinio vas kraljevima i dao vam šta nije dao nikom od svjetova.

Dvojica ljudi od onih koji su se bojali (Allaha) - obdario je Allah njih dvojicu, rekoše: "Uđite im na kapiju! Pa kad uđete na nju, tad ćete uistinu vi biti pobjednici, i u Allaha se zato pouzdajte, ako ste vjernici."

O narode moj! Uđite u zemlju svetu koju vam je propisao Allah. I ne okrećite leđa svoja, pa da se pretvorite u gubitnike."

Rekoše: "O Musa! Uistinu u njoj je narod jakih (ljudi), i uistinu, mi nećemo ući u nju dok ne izađu iz nje. Pa ako izađu iz nje, tad ćemo uistinu mi biti ti koji će ući."