islamkingdomfaceBook


A kad ti dođu oni koji vjeruju u ajete Naše, tad reci: "Selamun 'alejkum!" Propisao je Sebi Gospodar vaš milost, da onaj od vas ko uradi zlo iz neznanja, zatim se pokaje poslije toga i popravi - da je On tad Oprosnik, Milosrdni.

Reci: "Uistinu, ja sam na dokazu jasnom od Gospodara svog, a poričete ga. Nije kod mene to što požurujete. Sud je jedino Allahov; govori Istinu, a On je Najbolji od sudaca."

Reci: "Da je kod mene to što požurujete, sigurno bi bila svršena stvar između mene i između vas;" a Allah je Najbolji znalac zalima.

A kod Njega su ključevi nevidljivog - zna ih samo On; i zna šta je na kopnu i moru; i ne otpadne nijedan list, a da ga ne zna. I nema zrnca u tminama Zemlje, ni svježeg ni suhog, a da nije u Knjizi jasnoj.

A tako ih iskušavamo jedne drugima, da bi rekli: "Jesu li oni ti koje je obdario Allah između nas?" Zar nije Allah Najbolji poznavalac zahvalnih?

I tako razlažemo znakove, da bi se razjasnio put prestupnika.

Reci: "Meni je uistinu zabranjeno da obožavam one koje prizivate mimo Allaha." Reci: "Neću slijediti strasti vaše. Doista bih tad zalutao i ne bih ja bio od upućenih."