islamkingdomfaceBook


I kad reče Ibrahim ocu svom Azeru: "Zar uzimaš kipove bogovima? Uistinu, ja vidim tebe i narod tvoj u zabludi očitoj."

I tako pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje, i da bi bio od sigurnih.

Pa pošto se nad njim smrači noć, ugleda zvijezdu. Reče: "Ovo je gospodar moj." Pa pošto zađe, reče: "Ne volim one koji zalaze."

Pa pošto vidje Mjesec izlazećim, reče: "Ovo je gospodar moj." Pa pošto zađe, reče: "Ako me ne uputi Gospodar moj, sigurno ću biti od naroda zalutalih."

Pa pošto vidje Sunce izlazećim, reče: "Ovo je gospodar moj. Ovo je najveće." Pa pošto zađe, reče: "O narode moj! Ja sam čist od onog šta pridružujete.

Uistinu! Ja okrećem lice svoje Onom koji je stvorio nebesa i Zemlju, pravovjeran, a nisam ja od mušrika."

I raspravljao je s njim narod njegov. Reče: "Raspravljate li sa mnom o Allahu, a već me je uputio? A ne bojim se ja uopće onog što Mu pridružujete, izuzev šta htjedne Gospodar moj. Obuhvata moj Gospodar svaku stvar znanjem. Pa zar se nećete opametiti?

A kako da se bojim onoga što pridružujete, a ne plašite se što vi pridružujete Allahu ono za što vam nije objavio dokaz?" Pa koja od dvije skupine je dostojnija sigurnosti? Kad biste znali!