islamkingdomfaceBook


A da je htio Gospodar tvoj, sigurno bi učinio ljude ummom jednom, a ne prestaju biti različiti,

Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a radi toga ih je stvorio. I ispuniće se Riječ Gospodara tvog: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudima zajedno."

I sve (šta) ti kazujemo od vijesti poslanika je ono čim jačamo srce tvoje. A došla ti je u ovome Istina i savjet, i pouka vjernicima.

I reci onima koji ne vjeruju: "Radite prema moći svojoj! Uistinu, mi smo radnici.

I očekujte! Uistinu, mi smo čekatelji."

A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje i Njemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega i uzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za ono šta radite.

Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog.

Uistinu, Mi ga objavljujemo (kao) Kur'an na arapskom, da biste vi razumjeli.

Mi ti kazujemo najljepše kazivanje (time) što ti objavljujemo ovaj Kur'an, iako si prije njega sigurno bio od nemarnih.

Kad reče Jusuf ocu svom: "O oče moj! Uistinu sam ja vidio jedanaest planeta i Sunce i Mjesec. Vidio sam ih sebi potčinjene."