islamkingdomfaceBook


Nemaju oni niti očevi njihovi o tome nikakvo znanje. Velika riječ izlazi iz usta njihovih; govore jedino laž.

Pa možda bi ti ubio dušu svoju tugom nad tragovima njihovim, ako neće da vjeruju u ovaj govor.

Uistinu! Mi smo ono što je na Zemlji učinili ukrasom njenim, da bismo ih iskušali - koji od njih je bolji djelom.

I uistinu, Mi smo Ti koji će učiniti ono šta je na njoj tlom neplodnim.

Ili misliš da su stanovnici pećine i Rekima bili od znakova Naših čudo?

Kad se mladići sklonuše u pećinu pa rekoše: "Gospodaru naš! Daj nam od Sebe milost i pripremi nam od stvari naše ispravnost."

Tad smo udarili na uši njihove u pećini godine brojne;

Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvije stranke je bolja za proračun onog što su vremenski proveli.

Mi ti pričamo vijest njihovu s Istinom. Uistinu! Oni su bili mladići, vjerovali su u Gospodara svog, a povećali smo im uputu.

I utvrdili smo srca njihova, kad ustadoše pa rekoše: "Gospodar naš je Gospodar nebesa i Zemlje, nećemo prizivati mimo Njega boga (drugog). Zaista bismo tad govorili pretjeranost."

Ovi naši ljudi su uzeli mimo Njega bogove. Zašto im ne donesu dokaz jasan? Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž?